De olika begravningsformerna

Efter att en person avlidit, och de anhöriga har tagit farväl under en begravning, tas kroppen hand om för att förberedas inför en gravsättning. Utifrån vad den avlidne och hans eller hennes anhöriga önskar kan man välja om kroppen ska kremeras eller jordbegravas.

Om kroppen ska jordbegravas kan gravsättningen ske i samband med ceremonin, om man däremot har valt att kremera kroppen sker det vid ett annat tillfälle. Vid en gravsättning deltar de anhöriga till den avlidne för att säga farväl. En gravplats, eller en placering i en minneslund på en kyrkogård, ges till den begravda. Det blir en plats där anhöriga kan besöka och minnas.

Vad är kremering?

I Sverige väljer 70% kremering som begravningsform. Kremering, eller eldbegängelse som det även heter, av en kropp innebär en process där man bränner liket genom en oljebrännare för att göra den till aska. Askan placeras i en urna som de anhöriga får välja ut för att sedan under en urnnedsättning begravas i jorden. Urnnedsättningen kan utföras på en kyrkogårds gravplats, i en minneslund eller spridas ut i naturen efter tillstånd. Valmöjligheterna för en begravningsplats när man kremerar en person blir större eftersom att urnan och dess innehåll enkelt kan grävas ner eller spridas ut, vilket gör att den avlidne kan få en mer personlig plats att vila på.

Under åren har det skett en ökning av kremering. Detta tror sig ha skett av anledningen att allt fler tagit del av information kring hur en kremering går till samt fått svar på de fördomar som tidigare spridits. Myterna är många kring själva förbränningen, t.ex. att kroppen kan röra på sig eller att den gör ett obehagligt ljud innan den efter 80 minuter blir till aska. Men det är bara skrock då många som arbetar på ett Krematorium säger att de varken hört något konstigt eller sett något röra på sig.

Vad är en jordbegravning?

En jordbegravning är som det låter, att kroppen blir begravd i en kista som sedan sänks ner i jorden till ett djup på 3,6 meter. Djupet har valts ut för att kroppen enklare ska brytas ner. Vid en jordbegravning är en kista ett krav samt att den är gjord utav nedbrytbart material. I Sverige var jordbegravning den enda formen av gravsättning tills 1800-talet, idag är fler som väljer kremering. Men i flera länder, som t.ex. Norge och Finland, står jordbegravningar fortfarande för den största delen av gravsättningar. Begravningen av kistan görs antingen vid minnesceremonin eller vid ett annat tillfälle som måste ske inom 30 dagar. Många tänker oftast på en jordbegravning när man tänker på en begravning. För vissa är det symboliskt och ett sätt att visuellt ta farväl och begrava sin nära.

Det kan kännas svårt att välja mellan de två olika sätten att begrava och ta hand om en nära person som gått bort. Valet är individuellt men kan baseras på vad den avlidna önskade samt hur man vill och var man vill att han eller hon ska begravas och hedras.