Hemförsäkring

Hemförsäkringar

Det finns ett stort antal hemförsäkringar, de kan vara mer eller mindre heltäckande. Nedan förklara vi några av delarna i en hemförsäkring.

Överfallsförsäkring

Om du blir överfallen på stan, rånad eller misshandlad så täcker överfallsförsäkringen upp läkarvård, rehabilitering samt den arbetsinkomst du går förlorad under tiden du är oförmögen att arbeta. Blir du invalidiserad eller får men för livet kan du få en större engångssumma också.
Ansvarsförsäkring

Om du råkar skada någon annans ägodel och blir skyldig att betala en summa i skadestånd så täcker ansvarsförskringen upp åt dig. I skyddet brukar det även ingå hjälp med att förhandla om beloppet samt eventuella rättegångskostnader.
Egendomsförsäkring

Täcker skador på föremål i din ägo. Det gäller även hyrda och lånade saker.
Reseförsäkring

I nästan alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring som under de första 45 dagarna av din resa skyddar dig mot sjukdomar och stälder när du befinner dg utomlands.
Rättsskyddsförsäkring

Står för rättegångskostnader och advokat om du hamnar i en tvist eller ett brottsmål.
Tilläggsförsäkringar

Det finns mängder av extra försäkringar man kan teckna. Det kan handla om drulleförsäkring, allrisk, försäkring för båt etc.
Villaförsäkring

Samma som hemförsäkringen, men täcker vissa extrasaker som saker på din tomt eller delar i hus. T ex oljepanna eller ventilationssystem.

Byggnader på din tomt är skyddade.
Växter och träd som finns på din tomt.
Rättskydd vid tvister med grannar eller dylikt.
Ansvarsförsäkring om du som fastighetsägare blir skyldig till något.

Bostadsrättsförsäkring

Ofta är du redan försäkrad som ägare till bostadsrätt då du är med i en bostadsrättsförening, men en försäkring kan ge dig ett extra skydd. Försäkringen som du har ”gratis” gäller inte om det kan påvisa att du slarvat med vattenledningar eller annat i din bostadsrätt. Här kan denna tilläggsförsäkring hjälpa dig vid behov!
Försäkring för fritidshus

Skador på andra byggnader som finns på din tomt.
Övrigt som finns på tomtmarken, bryggor, träd och växter.
Rättskydd om du hamnar i tvist med en granne.
Försäkringen betalar eventuella skadestånd