Inkomstförsäkring

Om inkomstförsäkring

Tjänar du över 20 000 kronor per månad så kan du teckna en inkomstförsäkring. Skulle du bli arbetslös så får du pengar från försäkringen, utöver det belopp du får av din A-Kassa. I regel måste du ha försäkringer under en period innan du blir berättigfad att använda den, det brukar handla om ett år, vissa försäkringsbolag har ett och halvt år som kvalifikationstid.
Du kan skaffa inkomstförsäkring om du uppfyller följande villkor

Du måste bo och leva i Sverige.
Du måste vara medlem i en A-Kassa
Du måste omfattas av lagen om anställningsskydd
Du måste varafast anställd , dock finns undantag

Du kan inte ta en inkomstföräkring om

De som inte uppfyller kraven enligt förra punkten kan inte köpa inkomstförsäkring. Du som tjänar mindre än 18 700 kr/månad i bruttolön ska heller inte köpa en inkomstförsäkring. Din a-kassa ger dig då ensamt den maximala ersättningen du kan få vid arbetslöshet (80%), en inkomstförsäkring kan inte ge dig mer.
Fackliga och privata inkomstförsäkringar

De fackliga är kollektivt upphandlade till många medlemmar i ett fackförbund. De är ofta billigare än de privata, men du måste också betala fackavgiften. Giltighetstiden är tyvärr förkortad hos i stort sett alla fackliga inkomstförsäkringar. De gäller sällan eller aldrig hela a-kassans ersättningstid. De privata gäller hela a-kassans ersättningstid, och kräver inget fackmedlemskap. Såväl fackliga som privata inkomstförsäkring kräver dock medlemskap i a-kassa. Man kan köpa privata tilläggsförsäkringar som kompletterar fackliga inkomstförsäkringar med kort giltighetstid.
Vilken inkomstförsäkring passar?

Tala med en utbildad försäkringsrådgivare, som ger dig svar på alla frågor. De kan utifrån dina unika förutsättningar jämföra ditt fackförbund (om du är medlem i något), upplysa om det finns inkomstförsäkring att tillgå, hur omfattande den är, vad du har för alternativ i att välja en privat lösning eller en kombination, hur mycket olika lösningar kostar, och vilka skillnaderna blir i din plånbok vid eventuell arbetslöshet.