Barnförsäkringar

När behöver jag en barnförsäkring?

Din kommun ger ditt barn ett samhällsskydd genom en olycksfallsförsäkring de har tecknat. Denna täcker det mest basala behovet. Ofta gäller bara försäkringen då barnen är i skolan eller dagis – samt på väg till eller från ”sysselsättningen”.

Som komplement och tillägg, eller helt separat försäkring kan man teckna en barnförsäkring via ett försäkringsbolag.

De flesta barnförsäkringar täcker samma som din egna hemförsäkring och ditt olycksfallskydd, men det varierar givetvis beroende på försäkringsbolag. De flesta erbjuder olycksfallsförsäkring men ett bra tips är att även försäkra mot sjukdom. I många fall kan en sjukdom få allvarligare konsekvenser än en olycka.
Trygg Hansa barnförsäkringar

MammaBarn är en gratis olycksfallsförsäkring för mamman och barnet, samt en livförsäkring för barnet.
VäntaBarn är en mer komplett försäkring. MammaBarn ingår alltid i VäntaBarn.

Det är värt att jämföra försäkringsbolagens barnförsäkringar. Alla innehåller inte samma ersättningsförmåner och priserna varierar. Jämför om du behöver…

Betala självrisk för olycksfall och skador
När första ersättningsdag är
Hur länge dina barn räknas som barn

Jämför även ifall försäkringsbolaget har barnförsäkring som täcker samtliga dina barn, eller om du bör teckna en försäkring för varje barn. Det framhålls som viktigast att en barnförsäkring innehåller både olycksfalls- och sjukdomsersättning, invaliditetsersättning och ersättning för behandling vid långvarig sjukdom.
Länsförsäkringar

Denna försäkring ger det bästa skyddet för ditt barn eftersom den gäller både för olyckor eller om barnet blir sjukt under en lång tid. Vår barnförsäkring lämnar inte bara ersättning för invaliditet utan även för till exempel dödsfallsersättning, kostnads- bidragsersättning om du får vårdbidrag och ersättning för sjukhusvistelse.