Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

När du försäkrar dig mot olycksfall får du ersättning om du blir skadad av någon oförutsedd händelse. Får du fysiska men är du berättigad till ett engångsbelopp. Även vissa smittor betraktas som olyckor. Läkarbesök, transporter och sjukhusvistelser ingår. Du kan få ersättning för bortfall av inkomst om du efter olyckan är oförmögen att arbeta. Alla kostnader du har i samband med olyckan kan du endast få ersättning för en gång (naturligtvis), däremot om du har flera olycksfallsförsäkringar kan du få ersättning från flera försäkringsbolag samtidigt för invaliditet och liknande för samma skada.

Ofta finns en hel del begränsningar i olycksfallsförsäkringarna, t ex om du utövar extremsporter eller annat som kan betraktas som extra riskfyllt. Läs på noga innan du tecknar!

Enligt oss har Trygg Hansa för närvarande de bästa försäkringarna mot personskador, kika in hos dem här: